NYTT SELSKAP OG TRENGER REGNSKAPSFØRER?

SKATTEMESSIG OMDANNING AV ENK TIL AKSJESELSKAP?

LEIE INN CONTROLLER?

FÅ EN TILPASSET TJENESTE!

SELGE SELSKAP?

## Vi ønsker møter på Teams.


Kontakt oss på telefon 413 78 999 eller post@tbasset.no 

## Vi ønsker møter på Teams.


Kontakt oss på telefon 413 78 999 eller post@tbasset.no 

Skattemessig omdanning av Enk til AS?

Vi har samarbeide med revisor og kan omdanne ditt personlig Enk til AS nå.

Frist er 1. juli for registrering i Foretaksregisteret for inneværende år. 

Stiftet Selskap - Trenger Regnskapsfører?

Vi leverer digitale regnskapstjenester, bokføring, rapportering og årsregnskap levert til riktig tid.

Trenger du hjelp til Aksjonærregisteroppgaven 2021. Husk levering innen 31.01.


Solli Regnskap AS tilbyr digitale tjenester innen

Regnskapsføring for små og mellomstore selskaper.

Vi takler Digitale regnskapssystem:


* Partner Tripletex Regnskap                                          

* Partner PowerOffice Go Regnskap 

* Partner Siffer.no                                 

* 24SevenOffice Regnskap

                               

For mindre AS Holding selskaper og små Enk og Brl benytter vi Siffer.no Regnskap - Digital og effektiv løsning.


Leie inn Controller på timebasis? Du trenger ikke ansette selv!

Stødig økonomistyring, effektivisering, automatisering? En spesialist på laget kan gi forbedret inntjening.


Behov for oppdatering? Trenger daglig leder?

Vi leverer tjenester bredt innen konsulent, samtalepartner, rådgivning, strategi, økonomi. Utleie av daglig leder, Interimledelse.