DIGITAL ÅRSRAPPORT?


Nå er 2024 her!


SKATTEMELDING INNEN FRIST?

TILPASSET REGNSKAPSTJENESTE?

DIGITAL LEVERING INNEN FRIST!

Invitèr til din mest brukte App på epost: post@tbasset.no eller kontakt 413 78 999


Vi verdsetter elektronisk kommunikasjon!

Telefon SMS for kontakt: +47 413 78 999
Microsoft Teams Epost: post@tbasset.no

Kontakt:


Thor Brokvam

Statsautorisert regnskapsfører

BSc./Cand. mag./M.B.A.


Levert aksjonærregisteroppgave 2023?

Du kan levere aksjonærregisteroppgaven allerede nå for Deres Selskap. Ta kontakt for avtale. Frist er 31.01.24.

Levere Digital Årsrapport 2023? Trenger Dere en tilpasset tjeneste?

Det nærmer seg årsoppgjøret 2023 og fristene er 11.03. for kunder med årlig merverdiavgiftsoppgave, skattemelding har frist til 31.05. og årsregnskap har frist til 31.07 for innlevering og godkjenning. Kontakt oss for en samtale om ditt regnskap og behov for tilpasset tjeneste.

Stiftet Selskap - Trenger Automatisert Regnskap?

Vi har regnskapsfører med ledig kapasitet og leverer digital regnskapstjeneste, bokføring, rapportering og årsregnskap levert til riktig tid. Vi erfarer effektivitets gevinst ved å velge riktig regnskapssystem og kjøre elektroniske inn- og utbetalinger.

Levere årstermin på regnskap krever system fra 2023!

Fra inntektsåret 2023 må flere selskap levere inn skattemelding fra regnskapssystem eller årsoppgjørssystem på grunn av innføring av et nytt standardisert digitalformat. Hvis du ikke vet om du har et system du kan sende inn årsregnskap. Kontakt Oss idag!

Innleie - Tilpasset tjeneste - Innføre nye Rutiner.

Vi har meget god erfaring i oppsett digital regnskapstjeneste, scanning av bilag, betalinger og automatisert bokføring.


Vi tilbyr automatisert regnskap Regnskapsføring for små og mellomstore selskaper.

Vi takler Digitale regnskapssystem:


* Tripletex             * Fiken                   * Conta                    * Visma        * PowerOffice                                                                              

Vi benytter gjerne Tripletex, Fiken og Power Office som inkluderer digital bokføring av fakturaer og lønn.


Selge Selskap - Kjøpe selskap?


Det er betydelige verdier som overføres og overføring av verdier fra en selger til en kjøper må skje med dokumentasjon til grunn.


Skattemessig omdanning?

Vi omdanner ditt personlige foretak og du kan dra nytte av en skattemessig omdanning. Skattemessig omdanning innebærer skattemessig kontinuitet og du kan overføre verdier uten å beskatte de idag og med det utsette beskatning. 

Få satt igang nå da frist for registrering av nytt aksjeselskap er 01.07.


Innleie Daglig Leder - Vi er der når du trenger det!

Vi leverer tjenester bredt innen konsulent, samtalepartner, rådgivning, strategi, økonomi. Utleie av daglig leder, Interimledelse. 


Innleie Controller - Effektivisere drift av regnskapsprosess? 

Stødig økonomistyring, effektivisering, automatisering? En spesialist på laget kan gi forbedret inntjening. Kontakt Oss idag!