ÅRSTERMIN PÅ REGNSKAP?

  AKSJONÆRREGISTEROPPGAVE?

REGNSKAPSTJENESTE

SELGE SELSKAP?

Levere årstermin på regnskap krever nytt system fra 2021!

Fra inntektsåret 2021 må alle aksjeselskap levere inn skattemelding fra regnskapssystem eller årsoppgjørssystem på grunn av innføring av et nytt standardisert digitalformat. Hvis du ikke vet om du har et system du kan sende inn årsregnskap. Kontakt Oss idag!


For mindre AS Holding selskaper og små Enk og Brl benytter vi Siffer Regnskap - Digital og effektiv løsning.


Aksjonærregisteroppgaven 2021?

Lever aksjonærregisteroppgaven innen 31.01.21. Få hjelp også til rapportering og årsregnskap levert til riktig tid innen 31.05.21


Vi tilbyr digitale regnskapstjenester Regnskapsføring for små og mellomstore selskaper.

Vi takler Digitale regnskapssystem:


* Tripletex Regnskap,                                          * Fiken Regnskap,

* PowerOffice Regnskap,                                    * Partner Conta Regnskap,

* 24SevenOffice Regnskap,                                * Siffer Regnskap 
* Visma Business                                                   * Visma Global/Document Center


For Holding selskaper AS og små Enk og Brl benytter vi Siffer.no Regnskap - Digital og effektiv løsning.


Stiftet Selskap - Trenger Regnskapsfører?

Vi har regnskapsfører med ledig kapasitet og leverer digitale regnskapstjeneste, bokføring, rapportering og årsregnskap levert til riktig tid.

Leie inn Controller på timebasis? Du trenger ikke ansette selv!

Stødig økonomistyring, effektivisering, automatisering? En spesialist på laget kan gi forbedret inntjening.


Selge Selskap - Kjøpe selskap?


Vi formidler megler med lang erfaring fra kjøp og salg av selskap. Erfaring viser at det ofte er betydelige verdier som overføres og det er nødvendig at profesjonelle bidrar i en overføring av verdier fra en selger til en kjøper og som har lang erfaring.


Behov for oppdatering? Trenger daglig leder?

Vi leverer tjenester bredt innen konsulent, samtalepartner, rådgivning, strategi, økonomi. Utleie av daglig leder, Interimledelse.